Наукова діяльність

  • КАПМ
  • Наукова діяльність
ВНЗ "КАПМ" безкоштовно прийме на навчання дітей із тимчасово окупованих територій та безоплатно надасть проживання! КАПМ один із 18 приватних ВНЗ, що відгукнулись на ініціативу Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності!

Дисертаційні дослідження у галузі перукарського мистецтва, дизайну та мистецтвознавства, проведені викладачами КАПМ


Лубянська С.П. «Психологічні особливості розвитку професійно-важливих якостей особистості художника-модельєра на прикладі перукарського мистецтва», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, захищена у 2010 році.

Автореферат дисертації

Борщ І.П. «Формування умінь комп’ютерного моделювання у майбутніх фахівців-дизайнерів зачіски та макіяжу», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук, Київський університет ім.. Бориса Грінченка, захищена у 2012 році.

Автореферат дисертації

Філімонова А.С. «Творчість Володимира Орловського в контексті розвитку українського живопису другої половини ХІХ – початку ХХ століття» - дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата мистецтвознавства, Національна академії образотворчого мистецтва і архітектури, захищена у 2019 році.

Автореферат дисертації

Князська В.В. «Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі перукарського мистецтва в Україні (друга половина ХХ століття)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, знаходиться на стадії попереднього захисту


Мільченко Л.О. «Конструювання образу зачіски як творчий процес» , дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, знаходиться на стадії написання.


Навчальні посібники для підготовки фахівців у галузі перукарського мистецтва, моди і краси, написані викладачами КАПМ

Лубянська С. П. Дизайн зачіски: навчальний посібник для професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах мистецького профілю. К.: Кондор, 2014. 230 с.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

У посібнику висвітлюються питання, що сприяють формуванню системи знань, навичок та умінь, необхідних для практичної роботи з художнього проектування арт-зачісок, популярних, перспективних моделей і колекцій. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю, викладачів, а також для тих, хто працює у сфері перукарського мистецтва та прагне самовдосконалюватись.

Стислий зміст:

Вступ
Розділ 1. Зачіска як об’єкт дизайну
Розділ 2. Особливості творчого процесу художнього проектування зачісок
Розділ 3. Ескізне проектування зачіски
Розділ 4. Формоутворення зачіски
Розділ 5. Основи композиції зачіски
Розділ 6. Колір у дизайні зачіски
Розділ 7. Гармонійне сполучення зачіски та зовнішності людини
Розділ 8. Технологічна розробка нових моделей зачісок
Розділ 9. Напрямки художнього проектування зачісок
Додатки
Використана та рекомендована література

Придбати навчальний посібник
«Дизайн зачіски» можна на сайті видавництва «Кондор»


Левченко Т.М., Навальна М.І. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник для фахівців сфери моди і краси.

Рекомендовано до друку.

На стадії додрукованої підготовки.

Пропонований посібник синтезує два підходи до навчання дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням”: мовний і документний, що має на меті допомогти студентам правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування. Тут розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури людини. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто прагне вдосконалити свої знання з української мови та документознавства.

Стислий зміст:

Передмова
Писемне ділове мовлення
Усне ділове мовлення
Практикум з української мови
Завдання і вправи
Тести
Лінгвістичні терміни
Професійні слова дизайнерів
Використана і рекомендована література


Лубянська С.П., Борщ І.П., Філімонова А.С. Методика викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва: Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник призначено для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Методика викладання» у вищих навчальних закладах мистецького профілю, що готують фахівців за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», а також за напрямом підготовки «Дизайн» спеціалізації «Дизайн зачіски та макіяжу». Зміст посібника спрямований на формування у студентів системи знань, навичок та умінь, необхідних для викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва.

Посібник стане в нагоді також педагогам-практикам, які викладають перукарське мистецтво у вищих і професійно-технічних навчальних закладах та у навчальних центрах з курсової підготовки перукарів.

Стислий зміст:

Передмова
Розділ 1. Особливості засвоєння знань, навичок та умінь
Розділ 2. Інноваційні освітні технології
Розділ 3. Методичні основи відбору і аналізу змісту навчання
Розділ 4. Організаційні форми навчання
Розділ 5. Методи навчання
Розділ 6. Засоби навчання
Розділ 7. Особливості педагогічного контролю
Розділ 8. Підготовка викладача до навчального заняття
Розділ 9. Методична діяльність викладача фахових дисциплін
Список використаних та рекомендованих джерел
Додатки

Придбати навчальний посібник «Методика викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва» можна на сайті видавництва «Кондор»


Методичні розробки для підготовки фахівців у галузі перукарського мистецтва, моди і краси, створені викладачами КАПМ:

Підпишіться на нашу розсилку

© 2022 Київська Академія перукарського мистецтва
Ліцензії Міністерства освіти і науки України ЛВ№000865-000545, АВ№443506